Skip to content

Taideyliopisto Rhetorical Essay

Esittely

Lauri Suurpää on musiikinteorian professori. Hänen tutkimuksensa keskittyy tonaalisen musiikin analyysiin. Julkaisuissaan hän on usein yhdistänyt Schenker-analyysiin muita näkökulmia, kuten musiikin ohjelmallisuus, kertovuus, muoto, teksti-musiikki-suhde vokaalimusiikissa, 1700-luvun retoriikka sekä romantiikan estetiikka. Hän on pitänyt vierailuluentoja sekä pohjoisamerikkalaisissa että eurooppalaisissa yliopistoissa ja esitelmöinyt lukuisissa kansainvälisissä tieteellisissä konferensseissa. Hän on jäsenenä neljän kansainvälisen tieteellisen lehden toimitusneuvostossa (Eighteenth-Century Music, Journal of Schenkerian Studies, Music Theory and Analysis sekä Music Theory Spectrum) ja jäsenenä Sibeliuksen koottujen teosten (Jean Sibelius Works) toimituskunnassa.

Opetus

Lauri Suurpää, ohjaus

Väitöskirjat

 • Olli Väisälä (2004)
 • Timo Virtanen (2005)
 • Lotta Ilomäki (2011)
 • Sakari Ylivuori (2013)
 • Kai Lindberg (2014)
 • Anna Pulkkis (2014)
 • Tuija Wicklund (2014)
 • Cecilia Oinas (2017)

Taiteellisten tohtorintutkintojen kirjalliset työt

 • Jyrki Linjama (2003)
 • Matthew Whittall (2013)
 • Tapio Tuomela (2014)
 • Ilpo Laspas (2015)

 

Tutkielmat

 • Lukuisia musiikin maisterin -tutkinnon tutkielmia 1990-luvulta alkaen

Tutkimus ja julkaisut

Lauri Suurpää, scholarly publications (a selection)

 

 

Monographs

 

 • Music and Drama in Six Beethoven Overtures: Interaction between Programmatic Tensions and Tonal Structure (Helsinki: Sibelius Academy, 1997; doctoral dissertation).
 • Death in Winterreise: Musico-Poetic Associations in Schubert’s Song Cycle (Bloomington: Indiana University Press, 2014).
 • Haydn in the Concert Hall and in the Chamber: Public and Private Modes of Musical Discourse in the London Symphonies and Late String Quartets (in progress).

 

 

 

Peer reviewed in journals

 

 • “Schumann, Heine, and Romantic Irony: Music and Poems in the First Five Songs of Dichterliebe.” Intégral 10 (1996): 93–123.
 • “Continuous Exposition and Tonal Structure in Three Late Haydn Works.” Music Theory Spectrum 21/2 (1999): 174–99.
 •  “Programmatic Aspects in the Second Sonata of Haydn’s Seven Last Words.” Theory and Practice 24 (1999): 29–55.
 • “The Path from Tonic to Dominant in the Second Movement of Schubert’s String Quintet and in Chopin’s Fourth Ballade.” Journal of Music Theory 44/2 (2000): 451–85.
 • “Structure and Rhetoric in the Second Movement of Mozart’s Piano Concerto K. 488.” Theoria 12 (2005): 93–124.
 • “The Undivided Ursatz and the Omission of the Tonic Stufe at the Beginning of the Recapitulation.” Journal of Schenkerian Studies 1 (2005): 66–91.
 • “The First-Movement Exposition of Mozart’s ‘Prague’ Symphony: Cadences, Form, and Voice-Leading Structure.” Dutch Journal of Music Theory 11/3 (2006): 164–77.
 •  “Form, Structure, and Musical Drama in Two Mozart Expositions.” Journal of Music Theory 50/2 (2006): 181–210.
 • “L’arrivo alla tonica in due Preludi e due Fughe dal ‘Clavicembalo ben temperato’ di Bach.” (“Arrival of the Closing Tonic in Two Preludes and Two Fugues from Bach’s Well-Tempered Clavier, Book I.” Italian translation by Elisabetta Piras.) Rivista di Analisi e Teoria Musicale 14/1 (2008): 23–38.
 • “Suspense and Clarification: Interrelations between Expression and Structure in the First Movements of Joseph Haydn’s Piano Sonatas Hob. XVI/44 and Hob. XVI/20.” Intégral 23 (2009): 163–216.
 •  “Non-Congruent Temporal Functions in Chopin’s Nocturne, Op. 62, No. 2.” Dutch Journal of Music Theory 16/1 (2011): 64–71.
 • “The Fourth Piece of Schumann’s Kreisleriana, Op. 16, as a Musical Fragment: Discontinuity and Unity Intertwined.” Rivista di Analisi e Teoria Musicale 19/1 (2013): 7–24.
 • “Deferral of a Cadentially Confirmed Tonic and Play with Changing Conventions in the First Movement of Haydn’s F#-minor Piano Trio (Hob. XVI:26).” Music Theory Spectrum 36/2 (2014): 228–46.
 • “Duty or Love? Emotional and Structural Conflicts in the Opening Scenes of Mozart’s Idomeneo.” Music Theory and Analysis 2/1 (2015): 36–69

 

 

 

Peer-reviewed in anthologies

 

 

 • “Loss of Love in Two Sibelius Songs.” In Sibelius Forum II, ed. Matti Huttunen, Kari Kilpeläinen, and Veijo Murtomäki (Helsinki: Sibelius Academy, 2003), 278–86.
 • “Non-Tonic Openings in Three Beethoven Introductions.” In Essays from the Third International Schenker Symposium, ed. Allen Cadwallader (Hildesheim: Olms, 2006), 51–66.
 • “Deception, Reality, and Changes of Perspective in Two Songs from Histoires naturelles.” In Unmasking Ravel: New Perspectives on the Music, ed. Peter Kaminsky (Rochester: University of Rochester Press, 2011), 245–71.
 • “Initiating, Medial, or Closing: Tensions between Boundaries of Form, Prolonged Harmonies, and Key Areas in the First Movement of Haydn’s Symphony, No. 39.” In Essays from the Fourth International Schenker Symposium, Volume 2, ed. L. Poundie Burstein, Lynne Rogers, and Karen M. Bottge (Hildesheim: Georg Olms Verlag, 2013), 137–58.
 • “March and Pastoral in the Slow Movement of Mendelssohn’s Italian Symphony: Longing, Frustration and Confirmation.” In Proceedings of the International Conference on Musical Semiotics. In Memory of Raymond Monelle, ed. Nearchos Panos, Vangelis Lympouridis, George Athanasopoulos, and Peter Nelson (Edinburgh: IPMDS – International Project on Music and Dance Semiotics, 2013), pp. 99–110. http://sites.ace.ed.ac.uk/edmusemiotics/files/2014/02/ICMS_MRM-Publication.pdf.
 • “Indistinct Formal Functions and Conflicting Temporal Processes in the Second Movement of Brahms’s Third Symphony.” In Bach to Brahms: Essays on Design and Structure, ed. David Beach and Yosef Goldenberg (Rochester: University of Rochester Press, 2015), 225–38.
 • “Longing for the Unattainable: The Second Movement of the ‘Great’ C Major Symphony.” In Schubert’s Late Music in History and Theory, ed. Lorraine Byrne Bodley and Julian Horton (Cambridge: Cambridge University Press, 2016), 219–40
 • “Endings without Resolution: The Slow Movement and Finale of Schumann’s Second Symphony.” In Explorations in Schenkerian Analysis, ed. David Beach and Su Yin Mak (Rochester: University of Rochester Press, 2016), 177–97.

 

 

Reviews

 

—“Review of Pieter Bergé et al (ed.), Beethoven’s Tempest Sonata: Perspectives of Analysis and Performance.” Dutch Journal of Music Theory 16/2 (2011): 151–54.

 • “Review of Heather Platt and Peter H. Smith (eds.), Expressive Intersections in Brahms: Essays in Analysis and Meaning.” Music Theory Online 20/3 (2014).
 • “Review of Alison Hood, Interpreting Chopin: Analysis and Performance.” Nineteenth-Century Music Review 13/2 (2016): 327–35.

Julkaisuja/Publications

1985. Debussyn "Brouillards" — tonaalisen ja joukkoteoreettisen rakenteen suhteesta. [Debussy's "Brouillards": On the Relationship between the Tonal and the Set-Theoretical Structure.] Helsinki: Sibelius-Akatemia.

1990. "Sibeliuksen seitsemännen sinfonian melodisen aineiston sukulaisuussuhteista". ["On the Relationships of the Melodic Material in Sibelius's Seventh Symphony."] Teoksessa/In Näkökulmia musiikkiin SIC 3, toim./ed. Kari Kurkela. Helsinki: Sibelius-Akatemia.

1992. "Jäykkää joukkoluettelointia - triviaaleja komplementtisuhteita". ["Inflexible Cataloging of Sets - Trivial Complement Relationships."] (Arvostelu teoksesta/Review of Richard Parks, The Music of Claude Debussy.) Sävellys ja musiikinteoria 1/1992 (Vol. 2 No. 1), 40-48.

1993. "Kokosävelisyys Debussyllä - Voilesin sävelfunktioista." ["Whole-Tone Organization in Debussy: On Pitch Functions in Voiles."] Sibelius-Akatemian aikakauskirja Sic 4, toim. Veijo Murtomäki. Helsinki: Sibelius-Akatemia.

1994. "L'Isle joyeuse - Debussy-analyysin perusteista." ["L'Isle joyeuse: On the Fundamentals of Debussy Analysis."] Musiikki2/1994 (Vol. 24 No. 2), 132-208.

1995. "Joukkoluokkien erilaisuusfunktiosta - kommentti Marcus Castrénin väitöskirjaan." ["On the Dissimilarity Function of Set Classes: A Comment on Marcus Castrén's Dissertation."] (Vol. 5 No. 1).

1997a. "On the Coordination of Tonal Functions, Pitch Sets, Meter, and Form in L'Isle joyeuse by Debussy." Teoksessa/In A Composition as a Problem: Proceedings of a conference on music theory, Tallinn, May 16-17, 1996, toim./ed. Mart Humal. Tallin: Eesti Muusikaakademia.

1997b. "Lineaarisuus Delfoin tanssijattarissa". ["Linear Organization in Les Danseuses de Delphes."] Sävellys ja musiikinteoria 1/1997 (Vol. 7 No. 1), 75-87.

1997c. "Schönbergin op. 19/II - prolongaatiota vai ei?". [Schoenberg's Op. 19/II: Prolongation or Not?] Sävellys ja musiikinteoria 2/97 (Vol. 7 No. 2), 41-82.

1999. "Concepts of Harmony and Prolongation in Schoenberg's Op. 19/2". [Largely based on 1997c.] Music Theory SpectrumVol. 21, 230-259.

2002a. "Review of Timothy L. Jackson and Veijo Murtomäki, eds., Sibelius Studies". Music Theory Online Vol. 8 No. 4 .

2002b. "Prolongation of Harmonies Related to the Harmonic Series in Early Post-Tonal Music". Journal of Music Theory Vol. 46, 207-283.

2004. Prolongation in Early Post-Tonal Music: Analytical Examples and Theoretical Principles . Helsinki: Sibelius-Akatemia. (Doctoral dissertation, includes 1999, 2002b, and 2006.)

2006. "New Theories and Fantasies on the Music of Debussy: Post-Triadic Prolongation in Ce qu'a vu le vent d'ouest and Other Examples." Teoksessa/In Selected Essays from the Third International Schenker Symposium, ed. Allen Cadwallader. Hildesheim: Georg Olms, 2006.

2007a. "Harmonia ja äänenkuljetus Jean Sibeliuksen IV sinfonian Il tempo largo -osassa." ["Harmony and Voice Leading in Il tempo largo from Jean Sibelius's Fourth Symphony."] Musiikki 1/2007 (Vol. 37 No. 1), 3-42.

2007b. "Yläsävelsarja, harmoninen vakaus ja analyysi: kommentti Erkki Huoviselle." ["Overtone Series, Harmonic Stability, and Analysis: A Comment to Erkki Huovinen."] Musiikki4/2007 (Vol. 37 No. 4), 107-127.

2008a. "Rhetoric and Justification in Analysis: A Commentary on Eric Wen's Commentary."Music Theory Online Vol. 14 No. 2 .

2008b. "Analyzing Bach - and How Bach Actually Wrote," (a review-essay of David Beach, Aspects of Unity in J. S. Bach's Partitas and Suites). The Journal of Schenkerian Studies Vol. 3, 160-210.

2008c. "The Coordination of Tonal, Modal, and 'Modernistic' Elements in Il tempo largo from Sibelius's Fourth Symphony: A Schenkerian View." [Largely based on 2007a.] Musurgia Vol. 14 No. 3-4.

2009. "Bach's Inventions: Figuration, Register, Structure, and the 'Clear Way to Develop Inventions Properly'." Music Theory Spectrum Vol. 31.

2010. "Schenkerin haitallinen vaikutus schenkeriläisyydelle" .  
["Schenker's harmful effect on Schenkerianism."] Teoksessa/In Säteitä 2010 (Sibelius-Akatemian sävellyksen ja musiikinteorian osaston vuosikirja 2), toim. /eds. Veijo Murtomäki, Olli Väisälä ja/and Risto Väisänen, 85–108.

2011a. "Schenker's Disservice to Schenkerianism: Three Bach Examples." Res musica 3/2011, 30–51.

2011b. "Ursatz taivaan permannossa? – huomioita satsitekniikasta ja lineaarisista arkkityypeistä viidennen sinfonian avausosan muotoutumisen taustatekijöinä." ["Ursatz in the floor of Heaven? Observations on compositional technique and linear archetypes as background factors of the formation of Fifth Symphony's opening movement."] Musiikki 3–4/2011 (Vol. 41) (Sibelius-teemanumero/special issue on Sibelius), 197–226.

2016a. "Form, Structure, and Drama in Selected Piano Works by Debussy." Teoksessa/In A Composition as a Problem: Proceedings of the Seventh International Conference on Music Theory, Tallinn, Pärnu, January 8–11, 2014, 84–109, toim./ed. Mart Humal. Tallinn: Estonian Academy of Music and Theatre.

2016b. "Two Six-Four Openings by Sibelius: 'Voice-Leading Technicalities' and 'Underlying Compositional Ideas'". Journal of Schenkerian Studies 9, 109–130.

2017a. "Bartók's 'From the Island of Bali': From 'Balinese' Surface to 'Hungarian' Background". Music Theory and Analysis Vol. 4, 99–110.

2017b. "Sibelius' Revision of the First Movement of the Violin Concerto: Strengthening Tonal Structure, Removing Tonal Clichés". Teoksessa/In Jean Sibelius's Legacy: Research on his 150th Anniversary, toim./ed. Daniel Grimley, Tim Howell, Veijo Murtomäki, Timo Virtanen. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.